lördag, november 14, 2009

Las är hjälten

Den 27 juni skrev Marie Axtelius, regionchef hos Företagarna en debattartikel med rubriken ”Las är boven”. Hon menar att Las är ett arbetsmarknadsproblem för unga, gamla, invandrare och småföretagare – ja, i stort sett för samtliga aktörer på arbetsmarknaden. Att det i lågkonjunktur råder allmän arbetsbrist – oavsett lagar – tycks knappast föresväva henne.

Mest tycks Axtelius ömma för ungdomarna. Hon skriver att ” deras äldre arbetskamrater, behåller sina jobb i kraft av längre anställningstid”. Hon missar en liten parentes; på en totalt oreglerad arbetsmarknad är det knappast den med minst erfarenhet och minst förvärvad kunskap som får behålla jobbet då det är dags för uppsägningar. Las är i själva verket bra för ungdomar; med hjälp av anställningsskyddet får de en chans att få ett mer långsiktigt jobb.

Att äldre inte ”vågar byta jobb” sägs bero på att de inte vill ”förlora sin ”köplats’” - men också här glöms den svages plats på en oreglerad marknad bort. Det är inte lika intressant att anställa någon som har färre år kvar i arbetsför ålder som någon som har fler år. Axelius talar också om försämrade pensioner för denna grupp, men den som inte har chansen att arbeta de sista åren av sitt yrkesliv får knappast någon lysande pension. Finns en önskan om att byta arbete byter man arbete. Behovet av en trygg anställning är dock större när pensionsåldern närmar sig – och där är Las sannerligen hjälten!

Det kanske allra märkligaste påståendet iAxelius debattartikel är att Las leder till svårigheter att behålla ”personer med invandrarbakgrund”. Detta är ju direkt befängt! Det vore lättare att göra sig av med personer utan saklig grund – till exempel på en rasistisk sådan - om Las inte funnes, inte svårare.

Trygga anställningsvillkor är en svensk företeelse vi bör vara stolta över. Skyddet finns för de svaga grupperna som Axelius påstår att det skulle drabba.

”Ta bort krånglet” genom att lära ”60 procent av företagen med 20-49 anställda” som har ”haft problem med Las” vad lagen handlar om och om hur okrångligt det egentligen är. (Då kan vi börja ”lita på företagarna”.) Inse att ”riskvilligt kapital” redan finns bland företagare, men att detta bör regleras så att det inte drabbar Axelius skyddslingar bland arbetstagarna.

Skapa ”framtidstro i landet” på trygghetens grunder – inte på en skakig börs som raserar en hel värld när bostadsmarkanden i USA går dåligt. Vi lever i en värld som behöver mer – inte mindre – trygghet, och där är Las hjälten – inte boven!

Paul Liljencrantz (V), ordförande, Halmstad
Carina Rosshed Renkert (V), vice ordförande, Halmstad
Maria Johansson (V), Halmstad
Magnus Bellmyr (V), Halmstad
Paulina Lundkvist (V), Halmstad

Trygga anställningsvillkor är en svensk företeelse vi bör vara stolta över .

Från Hallandsposten 20090707

Inga kommentarer:

Om mig

Mitt foto
Socialist och feminist! Halmstadbo sedan 20080901, kommer från Vislanda i Småland. Blivande folkhälsovetare. Vänsterpartist sedan januari 2007 med en önskan om att förändra världen. Kunskap är makt!

Bloggintresserade